سهند

– کیسه هوای راننده و سرنشین
– چراغ رانندگی در روز DAY Light
– انطباق با آخرین الزامات 85 گانه سازمان ملی استاندارد در حوزه خودرو
– سیستم پایش فشار تایر Tpms

 

تصاویر داخلی

تصاویر خارجی

 

دفترچه راهنما

 

دسته بندی شده در:

برچسب ها: